Afrika.no Meny

Landprofil 2006-2007

Zambia

President- og parlamentsvalget i slutten av september 2006 preger politisk dialog og media, og det er lite som tyder på annet enn gjenvalg av President Levy Mwanawasa og hans parti Movement for Multiparty Democracy (MMD) – ikke minst på grunn av deres sterke støtte på landsbygda.

Algerie Angola Benin Botswana Burkina Faso Burundi Kamerun Kapp Verde Den sentralafrikanske republikk Tsjad Komorene Kongo-Kinshasa Djibouti Egypt Ekvatorial-Guinea Eritrea Etiopia Gabon Gambia Ghana Guinea Guinea-Bissau Elfenbenskysten Kenya Lesotho Liberia Libya Madagaskar Malawi Mali Mauritania Mauritius Marokko Mosambik Namibia Niger Nigeria Kongo-Brazzaville Rwanda São Tomé og Príncipe Senegal Sierra Leone Somalia Sør-Afrika Sudan Sør-Sudan Swaziland Tanzania Togo Tunisia Uganda Vest-Sahara Zambia Zimbabwe
Afrika
Algerie
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Den sentralafrikanske republikk
Djibouti
Egypt
Ekvatorial-Guinea
Elfenbenskysten
Eritrea
Etiopia
Gabon
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Kamerun
Kapp Verde
Kenya
Komorene
Kongo-Brazzaville
Kongo-Kinshasa
Lesotho
Liberia
Libya
Madagaskar
Malawi
Mali
Marokko
Mauritania
Mauritius
Mosambik
Namibia
Niger
Nigeria
Rwanda
São Tomé og Príncipe
Senegal
Seychellene
Sierra Leone
Somalia
Sør-Afrika
Sør-Sudan
Sudan
Swaziland
Tanzania
Togo
Tsjad
Tunisia
Uganda
Vest-Sahara
Zambia
Zimbabwe

Levy Mwanawasa ble med knapp margin valgt som president i 2001. Valgobservatører fra EU underkjente valget, og opposisjonen gikk til rettssak. Men etter tre år med høringer erklærte høyesterett i 2005 Mwanawasa som legitimt valgt president.

Mwanawasa har satt anti-korrupsjonsarbeid høyt på agendaen, først og fremst med fokus på byråkrater og politikere fra tidligere president Chilubas tid. I begynnelsen av 2003 ble også Chiluba selv arrestert, anklaget for korrupsjon. I oktober året etter erklærte han seg uskyldig, og det kom fram at det dreide seg om langt mindre midler enn det han først ble anklaget for å ha stjålet. Dette har fått mange zambiere til å stille spørsmål til de egentlige motivene bak korrupsjonssaken Mwanawasa satte i gang.

Valgåret 2006
Presidentvalget, som skal avholdes i september 2006, har ført til økt politisk spenning. Mwanawasa er ved dårlig helse etter et slag i mars, og det stilles spørsmål om han er i stand til å fungere som president i en ny femårsperiode. Likevel er han klar favoritt. Opposisjonen er svekket etter at lederen for det største opposisjonspartiet UPND, Anderson Mazoka, døde i mai. Mazoka var klar favoritt som president for den nye alliansen bestående av de tre største opposisjonspartiene. I juli valgte UPND en ny leder, den rike forretningsmannen Hakainde Hichilema. Hans fremste konkurrent, Sakwiba Sikota, mente stemmer var kjøpt og betalt, og forlot UPND i protest – antakelig for å danne et nytt parti.

En ny valglov gir mer makt til Valgkommisjonen, noe som vil kunne bidra til noe mer balansert pressedekning av valget i statlige media, og begrense regjeringspartiets bruk av offentlige ressurser i valgkampen. Litt over fire millioner av de stemmeberettigede velgere er registrert, og dette utgjør en økning fra 55 prosent ved forrige valg til 70 prosent. Samtidig har det nylig blitt rapportert om dobbeltregistrering av rundt 2000 velgere, som alle vil bli anmeldt av valgkommisjonen.

Jevn økonomisk vekst – høy fattigdom
De siste årene har Zambia opplevd en økonomisk vekst på ca 4,5 prosent per år, og man regner med en vekst på rundt seks prosent i 2006. Likevel er det lite som tyder på at folk flest har fått det bedre; nesten halvparten av landets befolkning lever i ekstrem fattigdom. Videre har Zambia har blant verdens lavest forventede levealder: 37,4 år. Hiv-utbredelsen er ca 16 prosent, og det er kvinner og barn som bærer den største byrden. Epidemien medfører enorme menneskelige kostnader; høy barnedødelighet, et høyt antall foreldreløse barn og aidssyke. Økonomisk sett kan det anslås at hiv/aids gir en reduksjon i Zambias årlige BNP-vekst på rundt en prosent.

Tilgangen til utdanning er forbedret de siste årene, blant annet som følge av avskaffelsen av skolepenger, men andre kostnader hindrer fremdeles mange foreldre i å sende barna på skolen. Kvaliteten på utdanningen er fortsatt en utfordring, og skyldes blant annet mangel på kvalifiserte lærere.

Kina blir en stadig viktigere partner for Zambias næringsutvikling, og sto i 2005 for en fjerdedel av Zambias utenlandske direkte investeringer (FDI). FDI ble fordelt mellom industri-, turisme- og tjenestenæringen, hvorav halvparten gikk til gruvesektoren.. Økningen i den økonomiske veksten har blitt ledet av kapitalintensive sektorer som i liten grad påvirker sysselsetting og fattigdomsreduksjon. Økning i koppereksporten skyldes hovedsakelig en økning i internasjonale priser på 500 prosent.

Det har sesongen 2005-2006 vært en stor økning i produksjon av mais og en rekke andre produkter, som bomull og tobakk, sammenlignet med forrige sesong, hovedsakelig grunnet mer nedbør. Imidlertid har den kraftige styrkingen av valutakursen på 30-50 prosent i samme periode ført til lave priser, noe som gjør at flere småbønder likevel har gått med underskudd denne sesongen.

Zambia trenger en mer fattigdomsrettet vekst dersom landet skal klare å redusere den omfattende fattigdommen. En fattigdomsstrategi er inkludert i utkastet til landets femte nasjonale utviklingsplan (FNDP) 2006-2010. I juli 2006 avholdt myndighetene en nasjonal konferanse for å motta innspill til planen fra myndighetenes regionale og lokale nivåer, tradisjonelle ledere, sivilt samfunn, og ulike internasjonale aktører. På agendaen stod også Vision 2030, Zambias første langsiktige plan som tar for seg utviklingsmål for fremtiden. De tradisjonelle lederne opptok en viktig plass på konferansen, mens sivilt samfunn i liten grad var representert.

Nesten gjeldfri
Zambia er et svært bistandsavhengig land, og forholdet til det internasjonale giversamfunnet er derfor viktig. I 2005 oppnådde Zambia status som Heavily Indebted Poor Country (HIPC) og kvalifiserte dermed til bortimot total gjeldsslette. Et positivt resultat av dette er at myndighetene har avskaffet egenandeler på helsetjenester på landsbygda. Samtidig vil nok ikke gjeldssletten endre situasjonen radikalt – mye av det som spares inn på gjeldssletten vil måtte trekkes fra fremtidig u-hjelp eller lån, slik at nettoeffekten forblir uendret. Det er også bekymringsfullt at økningen i innenlandsgjelden vedvarer.


*Av Eva Kløve, samfunnsøkonom og rådgiver innen sosialpolitikk, Norad


Algerie Angola Benin Botswana Burkina Faso Burundi Kamerun Kapp Verde Den sentralafrikanske republikk Tsjad Komorene Kongo-Kinshasa Djibouti Egypt Ekvatorial-Guinea Eritrea Etiopia Gabon Gambia Ghana Guinea Guinea-Bissau Elfenbenskysten Kenya Lesotho Liberia Libya Madagaskar Malawi Mali Mauritania Mauritius Marokko Mosambik Namibia Niger Nigeria Kongo-Brazzaville Rwanda São Tomé og Príncipe Senegal Sierra Leone Somalia Sør-Afrika Sudan Sør-Sudan Swaziland Tanzania Togo Tunisia Uganda Vest-Sahara Zambia Zimbabwe
Afrika
Algerie
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Den sentralafrikanske republikk
Djibouti
Egypt
Ekvatorial-Guinea
Elfenbenskysten
Eritrea
Etiopia
Gabon
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Kamerun
Kapp Verde
Kenya
Komorene
Kongo-Brazzaville
Kongo-Kinshasa
Lesotho
Liberia
Libya
Madagaskar
Malawi
Mali
Marokko
Mauritania
Mauritius
Mosambik
Namibia
Niger
Nigeria
Rwanda
São Tomé og Príncipe
Senegal
Seychellene
Sierra Leone
Somalia
Sør-Afrika
Sør-Sudan
Sudan
Swaziland
Tanzania
Togo
Tsjad
Tunisia
Uganda
Vest-Sahara
Zambia
Zimbabwe

LandinformasjonBedriftsdatabase

Informasjonen i bedriftsdatabasen er basert på offentlig tilgjengelig informasjon om selskapene og på direkte etterspurt informasjon. Det siste arbeidet med bedriftsdatabasen ble gjennomført i 2019. Dersom du er et selskap eller et enkeltindivid som ser mangler eller behov for oppdatering må du gjerne ta kontakt med Fellesrådet for Afrika.