Afrika.no Meny

Landprofil 2012-2013

Sierra Leone

Sierra Leone fikk navnet sitt fra den portugisisk sjøfareren Pedro de Sintra, som kalte det ´Serra Leão´, eller ´Løvefjellet´. Landet er omtrent en og en halv gang så stort som fylket Finnmark. Savannene er preget av overbeiting og mye av skogen er hogd, men langs kysten vokser det mangroveskog. Sierra Leone opplevde en blodig borgerkrig på 1990-tallet, et opprør som var ledet av Revolutionary United Front (RUF) mot det sittende regimet i landet. Det var en av de mest brutale borgerkrigene i Afrika. Landet preges fortsatt sterkt av politisk ustabilitet. Valg har blitt en viktig faktor i stabilisering og demokratisering av land som har gjennomgått voldelige konflikter. Valgprosessen gir mye håp, men er ingen garanti for en fredelig løsning

Algerie Angola Benin Botswana Burkina Faso Burundi Kamerun Kapp Verde Den sentralafrikanske republikk Tsjad Komorene Kongo-Kinshasa Djibouti Egypt Ekvatorial-Guinea Eritrea Etiopia Gabon Gambia Ghana Guinea Guinea-Bissau Elfenbenskysten Kenya Lesotho Liberia Libya Madagaskar Malawi Mali Mauritania Mauritius Marokko Mosambik Namibia Niger Nigeria Kongo-Brazzaville Rwanda São Tomé og Príncipe Senegal Sierra Leone Somalia Sør-Afrika Sudan Sør-Sudan Swaziland Tanzania Togo Tunisia Uganda Vest-Sahara Zambia Zimbabwe
Afrika
Algerie
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Den sentralafrikanske republikk
Djibouti
Egypt
Ekvatorial-Guinea
Elfenbenskysten
Eritrea
Etiopia
Gabon
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Kamerun
Kapp Verde
Kenya
Komorene
Kongo-Brazzaville
Kongo-Kinshasa
Lesotho
Liberia
Libya
Madagaskar
Malawi
Mali
Marokko
Mauritania
Mauritius
Mosambik
Namibia
Niger
Nigeria
Rwanda
São Tomé og Príncipe
Senegal
Seychellene
Sierra Leone
Somalia
Sør-Afrika
Sør-Sudan
Sudan
Swaziland
Tanzania
Togo
Tsjad
Tunisia
Uganda
Vest-Sahara
Zambia
Zimbabwe

Sittende president Ernest Bai Koroma vant valget, og tross enkelte protester fra opposisjonen ble valget anerkjent. Det var på forhånd ventet at Koroma ville vinne valget. Han har satt i gang noen synlige forandringer i Sierra Leone, uten at han dermed har grepet tak i de mer dyptgående utfordringene landet står overfor.

I 2010 introduserte regjeringen gratis helsetjeneste for gravide kvinner, ammende mødre og barn under fem år. Regjeringen har også stabilisert elektrisitetsforsyningen. Sierra Leone har flotte strender som lokker turister og utenlandske investorer, og de internasjonale hotellkjedene Radisson og Hilton Worldwide har inngått avtaler om å åpne hoteller i henholdsvis 2013 og 2014. I 2012 var det forventet en økonomisk vekst på 34 prosent på grunn av eksport av jernmalm. Regjeringen har i 2012 også forpliktet seg til å bidra med 850 soldater til Den afrikanske unions fredsbevarende styrker i Somalia (AMISOM).

Til tross for den positive utviklingen påpeker mange at vold, korrupsjon, fattigdom, ulikhet og etniske motsetninger fortsatt preger landet. Det er noe en ny regjering må bekjempe for at forsoning, demokrati og rettferdighet skal rotfestes.

Julius Maada Bio, leder for opposisjonspartiet Sierra Leone People’s Party (SLPP), er en av kritikerne som mener at demokratiet i landet fortsatt er skjørt og at det ennå ikke er forankret i den nasjonale politiske bevisstheten som den eneste akseptable form for godt styresett.

Fra krig til fred
Sierra Leone opplevde en blodig borgerkrig på 1990-tallet, et opprør som var ledet av Revolutionary United Front (RUF) mot det sittende regimet i landet. Det var en av de mest brutale borgerkrigene i Afrika. Millioner av mennesker måtte flykte for livet og tusenvis ble drept. RUFs overgrep, som lemlesting og avkapping av hender og føtter, sjokkerte hele verden. Barn ble ofte brukt som soldater, og titusenvis av kvinner og jenter ble voldtatt eller tvunget til seksuelt slaveri. Ifølge Human Rights Watch sto RUF og opprørsgruppen Armed Forces Revolutionary Council (AFRC) bak de groveste overgrepene. Sierra Leones hær og sivilforsvarsstyrken (CDF) var også ansvarlige for forbrytelser under krigen. Daværende president i Liberia, Charles Taylor, er anklaget for å ha stått bak RUF i gjennomføringen av terroren i landet. Diamanter ble brukt til å finansiere krigen.

1 1999 ble det undertegnet en fredsavtale, men konflikten tok ikke slutt, fordi RUF ikke fulgte opp forpliktelsene i avvæpningsavtalen. Storbritannia og FNs fredsbevarende styrker i landet klarte til slutt å kontrollere RUF. Den 18. januar 2002 erklærte daværende president i Sierra Leone, Alhaji Ahmad Tejan Kabbah, krigen for avsluttet.

Valg og gjenoppbygging

Valget i 2002 markerte slutten på borgerkrigen, og valget i 2006 var et tegn på at landet tok et viktig skritt i retning demokrati. Forsoningsprosessen, med etablering av både en sannhetskommisjon og en spesialdomstol, har bidratt til å fremme og styrke demokrati og menneskerettigheter. Men landet er fortsatt preget av store utfordringer når det gjelder utdanning, helse, økonomi og sysselsetting.

Å få bukt med korrupsjon er også noe man sliter med. Sierra Leone har vært preget av korrupsjon i flere år, og det var en av årsakene til borgerkrigen. I 2011 lagde Al Jazeera en reportasje som avdekket illegal handel med skog verdt flere millioner dollar i Sierra Leone. Medarbeidere av en av de mektigste politikerne var innblandet. Dette var til stor skam for regjeringen, som så seg nødt til å komme med en erklæring som presiserte at forbryterne ville bli stilt for retten.

Sierra Leone rangeres som nr. 134 av 183 land på Transparency Internationals korrupsjonsindeks. Ineffektive offentlige strukturer, lav lønn og overdreven byråkratisk regulering gir muligheter for bestikkelser og utpressing. I en undersøkelse utført av TI i 2009 rapporterte innbyggerne om at de rutinemessig må betale ”uformelle” tillegg i pris for tilgang til offentlige tjenester som helse og skole. Bedrifter er også ofte utsatt for korrupsjon blant offentlige tjenestemenn. Cirka 37 prosent av bedriftene intervjuet i Verdensbankens Enterprise Survey i 2009 oppga at korrupsjon var en stor hindring for å gjøre forretninger i landet.

President Koroma har gjennomført tiltak mot korrupsjon og har etablert en anti-korrupsjonskommisjon for å straffeforfølge korrupte tjenestemenn. Alle statsråder har vært nødt til å signere kontrakter som viser deres engasjement mot korrupsjon, og det stilles krav som må tilfredsstilles før de kan fortsette i sine stillinger.

Suksesshistorie?
På en reise til Sierra Leone i 2010 roste FNs generalsekretær Ban Ki-moon landet som en suksesshistorie om gjenoppbygging og forsoning etter 11 år med borgerkrig. -Det jeg har sett i løpet av mitt besøk gir meg håp for det afrikanske kontinentet, sa han. Han påpekte også at valget i 2012 ville bli en test på om landet har modnet demokratisk. Ifølge en evaluering av fredsbyggende prosjekter i landet fra 2009 er mange av de viktigste målene nådd. Et mikrokredittprosjekt for unge kvinner har nådd fram til 4500, 1000 ufaglærte ungdommer har kommet inn i opplæringsinstitusjoner og 300 har fått lærlingplasser i offentlige institusjoner. For å forbedre kapasiteten i rettsvesenet, støttet et annet prosjekt opplæring og ansettelse av advokater og annet personell.

Utfordringer
Men arbeidsledigheten er fortsatt urovekkende høy. I 2010 lå den på 80 prosent, ifølge Verdensbanken. Landets viktigste inntektskilder ligger i utvinning av gull, diamanter, bauxitt og rutil, men dette er næringer som skaper få arbeidsplasser. Forventet levealder er ifølge Verdensbanken 48 år, og leseferdigheten til voksne ligger på bare 41 prosent.

Ifølge bankens prognoser vil økonomien i landet vokse med ytterligere 8,8 prosent, og det kan være et godt eksempel for andre land som har opplevd voldelige konflikter. Tross utfordringer har president Koromas periode vist en positiv utvikling. Hans gjenvalg kan styrke denne utviklingen og gi ham tid til å fortsette gjenoppbygging av landet.


Algerie Angola Benin Botswana Burkina Faso Burundi Kamerun Kapp Verde Den sentralafrikanske republikk Tsjad Komorene Kongo-Kinshasa Djibouti Egypt Ekvatorial-Guinea Eritrea Etiopia Gabon Gambia Ghana Guinea Guinea-Bissau Elfenbenskysten Kenya Lesotho Liberia Libya Madagaskar Malawi Mali Mauritania Mauritius Marokko Mosambik Namibia Niger Nigeria Kongo-Brazzaville Rwanda São Tomé og Príncipe Senegal Sierra Leone Somalia Sør-Afrika Sudan Sør-Sudan Swaziland Tanzania Togo Tunisia Uganda Vest-Sahara Zambia Zimbabwe
Afrika
Algerie
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Den sentralafrikanske republikk
Djibouti
Egypt
Ekvatorial-Guinea
Elfenbenskysten
Eritrea
Etiopia
Gabon
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Kamerun
Kapp Verde
Kenya
Komorene
Kongo-Brazzaville
Kongo-Kinshasa
Lesotho
Liberia
Libya
Madagaskar
Malawi
Mali
Marokko
Mauritania
Mauritius
Mosambik
Namibia
Niger
Nigeria
Rwanda
São Tomé og Príncipe
Senegal
Seychellene
Sierra Leone
Somalia
Sør-Afrika
Sør-Sudan
Sudan
Swaziland
Tanzania
Togo
Tsjad
Tunisia
Uganda
Vest-Sahara
Zambia
Zimbabwe

LandinformasjonBedriftsdatabase

Informasjonen i bedriftsdatabasen er basert på offentlig tilgjengelig informasjon om selskapene og på direkte etterspurt informasjon. Det siste arbeidet med bedriftsdatabasen ble gjennomført i 2019. Dersom du er et selskap eller et enkeltindivid som ser mangler eller behov for oppdatering må du gjerne ta kontakt med Fellesrådet for Afrika.