Afrika.no Meny

Landprofil 2002-2003

Mauritius

Mange etniske grupper, med ulike språk, religioner og kulturer, setter sitt preg på Mauritius. Øynasjonen i Det indiske hav, noen hundre kilometer øst for Madagaskar, er offisielt et demokrati, men ifølge kritikere er det bare i navnet. Skiftende regjeringsallianser har styrt landet i løpet av de siste syv årene. Typisk for disse alliansene er at dagens motstandere var gårsdagens allierte.

Algerie Angola Benin Botswana Burkina Faso Burundi Kamerun Kapp Verde Den sentralafrikanske republikk Tsjad Komorene Kongo-Kinshasa Djibouti Egypt Ekvatorial-Guinea Eritrea Etiopia Gabon Gambia Ghana Guinea Guinea-Bissau Elfenbenskysten Kenya Lesotho Liberia Libya Madagaskar Malawi Mali Mauritania Mauritius Marokko Mosambik Namibia Niger Nigeria Kongo-Brazzaville Rwanda São Tomé og Príncipe Senegal Sierra Leone Somalia Sør-Afrika Sudan Sør-Sudan Swaziland Tanzania Togo Tunisia Uganda Vest-Sahara Zambia Zimbabwe
Afrika
Algerie
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Den sentralafrikanske republikk
Djibouti
Egypt
Ekvatorial-Guinea
Elfenbenskysten
Eritrea
Etiopia
Gabon
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Kamerun
Kapp Verde
Kenya
Komorene
Kongo-Brazzaville
Kongo-Kinshasa
Lesotho
Liberia
Libya
Madagaskar
Malawi
Mali
Marokko
Mauritania
Mauritius
Mosambik
Namibia
Niger
Nigeria
Rwanda
São Tomé og Príncipe
Senegal
Seychellene
Sierra Leone
Somalia
Sør-Afrika
Sør-Sudan
Sudan
Swaziland
Tanzania
Togo
Tsjad
Tunisia
Uganda
Vest-Sahara
Zambia
Zimbabwe

De 1,2 millioner innbyggerne har forfedre fra tre verdensdeler – Afrika, Asia og Europa – og fordeler seg på ca. 15 etniske grupper. Gruppene med indisk-pakistanske røtter utgjør et solid flertall, og kreoler ca. 30 prosent. Alle har kommet til Mauritius etter at portugiserne i det 16. århundret inntok øya, som den gang var ubebodd.

52 prosent av mauritserne er hinduer, om lag 30 prosent er kristne og 17 prosent muslimer.

Enkelte vil hevde at det er like illusorisk å kalle Mauritius et demokrati, som å fremstille landet som en harmonisk nasjon uten etniske konflikter. Folks politiske lojalitet faller generelt sammen med etnisk tilhørighet. Et eget system, «The Best Loser System»,skal sikre minoritetene representanter i parlamentet. Landets første statsminister, Sr. Ramgoolan, beskrev nasjonen slik:

«Alle er minoriteter på Mauritius. Enkelte er større minoriteter enn andre.»

To retninger
Mauritius slites mellom splittende og samlende krefter.

Etnisitet er en kraft som kan bidra til å splitte samfunnet. Etniske grupper på Mauritius er i virkeligheten språkgrupper. Tamiler skiller seg fra andre grupper fordi deres forfedre snakket tamil og teluguene fordi deres forfedre snakket telugu. I dag er det svært få som snakker tamil eller andre orientalske språk,men disse språkene forblir viktige i folks identitetsoppfattelse.

De statlige tv-kanalene sender hver uke programmer etter rigide tidsskjemaer, hvor hver språkgruppe kringkaster på sine respektive språk. Sendeskjemaet for programmer med orientalske språk følges slavisk. Dette illustrerer billedlig nok hvordan etnisitet fungerer i samfunnet. Egentlig handler det mest om å posisjonere seg i forhold til andre.

Selv om ytterst få mennesker forstår tamil godt, er det svært mange som ser de tamilske programmene. Mange ser filmer på tamil som signal om etniske tilhørighet.

Svake samlende krefter
Kreftene som drar mot sentrum, er de prosesser som påvirker folks sterkeste identitet fra å være tamil eller nord-hindu, til den nasjonale identiteten mauritser. Språket Kreol Mauricyen er en slik kraft, men dessverre gjøres svært lite for å støtte opp om denne samlende kraften. tv og radio sender nyheter på kreol, men dette motvirkes ved at alle språkminoritetene har nyhetsopplesninger på sine språk.

I 2002 ble mediene liberalisert, og Mauritius fikk flere private radiokanaler. Disse nye radiokanalene forplikter seg etter loven til å kringkaste en bestemt mengde av sine programmer på de ulikeorientalske språk. Dermed er de private mediene med på å sementere det offisielle standpunktet til etnisitet.

Dette er en del av en bredere trend av etnisk revitalisering. Kritikere hevder denne trenden er iscenesatt for å så splid mellom de ulike gruppene av indisk opprinnelse, slik at franco-mauritseren Paul Berenger kan bli den første ikke-hindu statsminister på Mauritius.

Et åpnere samfunn?
På den annen side kan lanseringen av private radiokanaler bidra til å gjøre samfunnet mer åpent. Det er svært viktig i et samfunn preget av mistenksomhet mellom de ulike gruppene. Et eksempel som illustrerer hva de private radiokanalene kan belyse, er det som skjedde rett etter lanseringen av Radio Plus og Radio One. En gjeng kreolungdommer ble stanset og banket opp av politiet. Slike hendelser kan utløse spenninger mellom ulike grupper. Politisjefen ble nødt til å svare for hendelsen i radiosendinger.

Det er grunn til å spørre om Mauritius er et virkelig demokrati. Etniske hensyn har ofte større påvirkningskraft enn de forhold som betyr noe for hele Mauritius. Enkelte vil heller kalle landets politiske system et etnokrati. I hvert fall er det klart at systemet fremhever etnisitet på en måte som kommer i konflikt med demokratiet.


Andre landprofiler:
2014-2015, 2012-2013, 2010-2011, 2008-2009, 2000-2001
Algerie Angola Benin Botswana Burkina Faso Burundi Kamerun Kapp Verde Den sentralafrikanske republikk Tsjad Komorene Kongo-Kinshasa Djibouti Egypt Ekvatorial-Guinea Eritrea Etiopia Gabon Gambia Ghana Guinea Guinea-Bissau Elfenbenskysten Kenya Lesotho Liberia Libya Madagaskar Malawi Mali Mauritania Mauritius Marokko Mosambik Namibia Niger Nigeria Kongo-Brazzaville Rwanda São Tomé og Príncipe Senegal Sierra Leone Somalia Sør-Afrika Sudan Sør-Sudan Swaziland Tanzania Togo Tunisia Uganda Vest-Sahara Zambia Zimbabwe
Afrika
Algerie
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Den sentralafrikanske republikk
Djibouti
Egypt
Ekvatorial-Guinea
Elfenbenskysten
Eritrea
Etiopia
Gabon
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Kamerun
Kapp Verde
Kenya
Komorene
Kongo-Brazzaville
Kongo-Kinshasa
Lesotho
Liberia
Libya
Madagaskar
Malawi
Mali
Marokko
Mauritania
Mauritius
Mosambik
Namibia
Niger
Nigeria
Rwanda
São Tomé og Príncipe
Senegal
Seychellene
Sierra Leone
Somalia
Sør-Afrika
Sør-Sudan
Sudan
Swaziland
Tanzania
Togo
Tsjad
Tunisia
Uganda
Vest-Sahara
Zambia
Zimbabwe

LandinformasjonBedriftsdatabase

Informasjonen i bedriftsdatabasen er basert på offentlig tilgjengelig informasjon om selskapene og på direkte etterspurt informasjon. Det siste arbeidet med bedriftsdatabasen ble gjennomført i 2019. Dersom du er et selskap eller et enkeltindivid som ser mangler eller behov for oppdatering må du gjerne ta kontakt med Fellesrådet for Afrika.