Fellesrådet for Afrika Meny

Fellesrådet for Afrika er en solidaritets- og menneskerettighetsorganisasjon som arbeider for å utfordre de politiske og økonomiske strukturene og mekanismene som hindrer en rettferdig utvikling i Afrika. Fellesrådet tar utgangspunkt i FNs menneskerettigheter og i prinsippet om at disse er udelelige.

De siste årene har vi sett økonomisk vekst i mange afrikanske land. Til tross for dette er fattigdommen i Afrika utbredt og noen steder voksende. Vi har sett en overgang til demokratiske styreformer i mange afrikanske land. Til tross for dette ser vi mange steder at menneskerettighetene er under press.

Fellesrådet tar utgangspunkt i FNs menneskerettigheter og i prinsippet om at disse er udelelige. De forskjellige konvensjonene er uløselig knyttet til hverandre. Sosiale, økonomiske og kulturelle rettigheter som anstendig arbeid, bolig, helse og utdanning må anerkjennes som grunnleggende menneskerettigheter på linje med sivile og politiske rettigheter som ytringsfrihet, organisasjonsfrihet og politiske rettigheter.

Det er en økende interesse blant norsk og internasjonalt næringsliv for investeringer og næringslivsvirksomhet i afrikanske land. Fellesrådet ser positivt på økte investeringer i og handel med afrikanske land, og er opptatt av at dette innrettes på måter som bidrar til inkluderende vekst, gode arbeidsplasser, styrking av menneskerettigheter, demokrati og åpenhet, og bekjempelse av korrupsjon og kapitalflukt.

Arbeidsledighet er et enormt problem i mange afrikanske land, og særlig gjelder dette ungdom. Investeringer og handel kan bidra til å skape gode arbeidsplasser, men det kan og føre til ressursran, overkjøring av menneskers rettigheter og utnyttelse. Fellesrådet vil jobbe for at handel og investeringer skjer på en ansvarlig måte, og i henhold til universelle menneskerettigheter, slik at kontinentets ressurser kommer folk flest til gode. I dette arbeidet er arbeidstakerrettigheter, rett til å organisere seg, rett til forhandlinger og de øvrige av ILOs kjernekonvensjoner avgjørende virkemidler.

I den norske utenriks- og utviklingspolitikken reduseres ofte politiske spørsmål om Afrika til kun å dreie seg om bistand. Samtidig vet vi at andre politikkområder er minst like relevante for utvikling i mange afrikanske land. Derfor kan norsk politikk være preget av interne motsetninger som har konsekvenser for afrikanske forhold. For eksempel kan norske bistandspolitiske mål stå i motsetning til norske handels- og næringsinteresser. I slike tilfeller mener Fellesrådet at norske interesser må vike til fordel for hensyn til rettferdig utvikling. Fellesrådet jobber for at Norge har en samstemt politikk for utvikling.

Kritisk informasjonsformidling ligger til grunn for Fellesrådets politiske arbeid. Fellesrådet mener at medienes framstilling av afrikanske forhold ofte mangler god og nyansert informasjon. Vi ønsker å bidra til å motvirke naive og stereotypiske framstillinger av Afrika og afrikanere. Informasjonstiltakene våre skal bidra til mer, bedre, kritisk og nyansert kunnskap om Afrika som reflekterer mangfold, makt og interessemotsetninger.

Fellesrådet sprer informasjon og bidrar til debatt og kunnskapsutvikling gjennom bøker, rapporter, nyhetsbrev, seminarer og nettsider. Vår største informasjonssatsing i 2016 er Afrika.no, en ny nettside for nyheter fra Afrika og debatt om afrikanske forhold.


Kontakt oss

E-post: afrika@afrika.no


Følg oss

Følg oss på Facebook og Twitter og Instagram!

Algerie Angola Benin Botswana Burkina Faso Burundi Kamerun Kapp Verde Den sentralafrikanske republikk Tsjad Komorene Kongo-Kinshasa Djibouti Egypt Ekvatorial-Guinea Eritrea Etiopia Gabon Gambia Ghana Guinea Guinea-Bissau Elfenbenskysten Kenya Lesotho Liberia Libya Madagaskar Malawi Mali Mauritania Mauritius Marokko Mosambik Namibia Niger Nigeria Kongo-Brazzaville Rwanda São Tomé og Príncipe Senegal Sierra Leone Somalia Sør-Afrika Sudan Sør-Sudan Swaziland Tanzania Togo Tunisia Uganda Vest-Sahara Zambia Zimbabwe
Afrika
Algerie
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Den sentralafrikanske republikk
Djibouti
Egypt
Ekvatorial-Guinea
Elfenbenskysten
Eritrea
Etiopia
Gabon
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Kamerun
Kapp Verde
Kenya
Komorene
Kongo-Brazzaville
Kongo-Kinshasa
Lesotho
Liberia
Libya
Madagaskar
Malawi
Mali
Marokko
Mauritania
Mauritius
Mosambik
Namibia
Niger
Nigeria
Rwanda
São Tomé og Príncipe
Senegal
Seychellene
Sierra Leone
Somalia
Sør-Afrika
Sør-Sudan
Sudan
Swaziland
Tanzania
Togo
Tsjad
Tunisia
Uganda
Vest-Sahara
Zambia
Zimbabwe

LandinformasjonBedriftsdatabase

Informasjonen i bedriftsdatabasen er basert på offentlig tilgjengelig informasjon om selskapene og på direkte etterspurt informasjon. Det siste arbeidet med bedriftsdatabasen ble gjennomført i 2019. Dersom du er et selskap eller et enkeltindivid som ser mangler eller behov for oppdatering må du gjerne ta kontakt med Fellesrådet for Afrika.