Afrika.no Meny

Landprofil 2010-2011

Tanzania

Tanzania, et fredelig land i en ellers urolig region, fortsetter å være en yndling blant donorlandene og er Norges største bistandsmottaker i Afrika. Stor-skala korrupsjon kaster imidlertid mørke skygger over myndighetene og har svekket regjeringspartiet Chama Cha Mapinduzi (CCM).

Algerie Angola Benin Botswana Burkina Faso Burundi Kamerun Kapp Verde Den sentralafrikanske republikk Tsjad Komorene Kongo-Kinshasa Djibouti Egypt Ekvatorial-Guinea Eritrea Etiopia Gabon Gambia Ghana Guinea Guinea-Bissau Elfenbenskysten Kenya Lesotho Liberia Libya Madagaskar Malawi Mali Mauritania Mauritius Marokko Mosambik Namibia Niger Nigeria Kongo-Brazzaville Rwanda São Tomé og Príncipe Senegal Sierra Leone Somalia Sør-Afrika Sudan Sør-Sudan Swaziland Tanzania Togo Tunisia Uganda Vest-Sahara Zambia Zimbabwe
Algerie
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Den sentralafrikanske republikk
Djibouti
Egypt
Ekvatorial-Guinea
Elfenbenskysten
Eritrea
Etiopia
Gabon
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Kamerun
Kapp Verde
Kenya
Komorene
Kongo-Brazzaville
Kongo-Kinshasa
Lesotho
Liberia
Libya
Madagaskar
Malawi
Mali
Marokko
Mauritania
Mauritius
Mosambik
Namibia
Niger
Nigeria
Rwanda
São Tomé og Príncipe
Senegal
Seychellene
Sierra Leone
Somalia
Sør-Afrika
Sør-Sudan
Sudan
Swaziland
Tanzania
Togo
Tsjad
Tunisia
Uganda
Vest-Sahara
Zambia
Zimbabwe

President Jakaya Kikwete, som vant 2005-valget overveldende med over 80 prosent av stemmene, har siden falt i popularitet. Regjeringspartiet har måttet håndtere flere store korrupsjonssaker under hans ledelse, og kritikerne mener de er blitt håndtert dårlig. På tross av formaninger om samhold virker regjeringspartiet både svekket og splittet, blant annet mellom dem som ønsker et større oppgjør med korrupsjonen og dem som – av gode grunner – ikke ønsker det. I januar 2010 ble et nytt parti stiftet, Chama Cha Jamii  (CCJ), og i avisene ble det spekulert om dette var krefter fra regjeringspartiet som nå meldte overgang i forkant av det planlagte valget i oktober 2010. 

Før valget, som var det fjerde siden flerpartidemokratiet ble introdusert i 1992, tydet imidlertid lite på at Kikwetes stilling ville bli utfordret for alvor. Arven etter landsfaderen Julius Nyerere, landets første president, preger fremdeles fastlandsdelen av Tanzania, det tidligere Tanganyika, der opposisjonen er svak og fragmentert. Valglovgivningen hindrer også muligheten til å forme opposisjonskoalisjoner. De fire største opposisjonspartiene fikk bare 11,2 prosent av de direktevalgte medlemmene av unionsparlamentet ved valget i 2005, og regjeringspartiet CCM var alene om å stille med kandidater i samtlige av landets valgdistrikter.

Lysere tider på Zanzibar
Mens den politiske situasjonen på fastlandet må kunne beskrives som fredelig, har den hatt motsatt fortegn på den delvis selvstyrte øygruppen Zanzibar, hvor påstander om utbredt valgjuks og politisk vold har fulgt valgene siden 1995. En ny forsoningsprosess mellom CCM og Civic United Front (CUF) har gitt nytt håp til zanzibarier som er trøtte av 15 år med politisk uro. I januar 2010 diskuterte Zanzibars House of Representatives et forslag om å etablere en samarbeidsregjering, og en folkeavstemning var planlagt holdt i forkant av valget i oktober. Tidligere har tre forsøk på å skape politisk fred på øyene mislyktes, men håpet var nå at en eller annen form for maktdeling kunne være innen rekkevidde. 

Prosessen på Zanzibar blir offisielt støttet av regjeringspartiet på fastlandet, men mange frykter også at et fredelig Zanzibar kan skape grobunn for enda mer zanzibarisk nasjonalisme og krav om ytterligere selvstyre. Hva som er Zanzibars interne saker og hva som er underlagt unionen ble fastsatt i den opprinnelige unionstraktaten i 1964. Olje og gass er ett av flere områder som senere er lagt til den opprinnelige listen. Mange zanzibarier er sterkt kritiske til unionstraktaten. Hvem som skal få tilgang til oljen som mange tror finnes utenfor kysten av Zanzibar er blant sakene som lenge har forent opposisjonen og regjeringspartiet på Zanzibar.

Korrupsjon
Storskala korrupsjon er blitt en av Tanzanias viktigste fiender. Transparency Internationals oversikt over den globale korrupsjonen for 2009 viste en negativ utvikling for Tanzania, som falt fra plass nummer 102 året før til 126. plass. I februar 2010 bestemte parlamentet seg for å legge lokk på en av de største korrupsjonssakene i Tanzania, Richmond-saken, en suspekt kontraktsinngåelse med et amerikansk energiselskap. Avsløringene rundt avtalen førte til at statsminister Lowassa i 2008 måtte gå, og to ministere fikk sparken. Det har også blitt avdekket korrupsjon blant annet i gruveindustrien, skogsektoren og viltforvaltningen. Resultatene i antikorrupsjonsarbeidet er labre. Av mer enn 10.000 rapporterte saker har bare noen hundre ført til tiltale. Antikorrupsjonsenheten Prevention and Combat of Corruption Bureau (PCCB) er nylig omorganisert, men det er usikkert om det vil føre til bedre resultater.

Internasjonalt samarbeid
Tanzanias statsbudsjett er fremdeles avhengig av rundt 40 prosent lån og bistand. Tanzania er det land i Afrika som mottar mest norsk bistand: 729 millioner kroner i 2008. Utenlandsgjelden i 2008 tilsvarte 37,3 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP). Da Kinas president Hu Jintao besøkte Tanzania 2009, ble han av president Kikwete omtalt som Tanzanias ”foretrukne samarbeidspartner” - dette til mange av de tradisjonelle utviklingspartnernes misnøye. Tanzanias samarbeid med Det internasjonale pengefondet (IMF) og Verdensbanken anses som godt. Samarbeidet innad i The East African Community (EAC) skrider også frem, selv om Tanzania av flere medlemsland blir sett på som den mest reserverte, spesielt når det gjelder ytterligere grenseåpninger.  

Samfunnsliv og urbanisering
Fagforeningene er svake i Tanzania, selv om de ikke lenger er like avhengige av regjeringspartiet. Blant unntakene er lærernes fagforbund, som flere ganger har demonstrert og gått ut i streik. I pressefrihetsindeksen fra Reportere uten grenser ble Tanzania rangert som nummer 62 av 175 stater i 2009.  

I Tanzania bor rundt 25 prosent av befolkningen i byer. I perioden 2005–2010 var urbaniseringsraten 4,2 prosent årlig. Tanzania er vertskap for mer enn 500.000 flyktninger, mer enn noe annet afrikansk land. Disse kommer hovedsakelig fra Burundi og Kongo (Kongo-Kinshasa).

Tanzania er rangert som nummer 12 av de 53 afrikanske landene i Mo Ibrahim-stiftelsens måling av afrikansk styresett, som måler myndighetenes tjenestetilbud til befolkningen fra både statlige og ikke-statlige aktører. Selv om Tanzania plasseres i den øverste tredel i denne indeksen, er landet fremdeles et av verdens fattigste. I FNs indeks for menneskelig utvikling (HDI) for 2009 er Tanzania rangert som nummer 151 av de 182 landene representert. I 2005 var Tanzania nummer 159, og kritiske røster mener Tanzania mangler enn effektiv plan for fattigdomsbekjempelse. 

Forventet levealder ved fødsel var i 2009 beregnet til 52 år. Som et av få land i Afrika har Tanzania lyktes med å redusere barnedødeligheten for barn under fem år betraktelig de siste 10-15 årene, og landet kan komme til å bli Afrikas eneste land som når FNs tusenårsmål 4 om å redusere barnedødeligheten innen 2015. Flere går nå på skole i Tanzania, takket være bortfallet av skolepenger i barneskolen. Men undervisningskvaliteten er fremdeles lav, og antall elever i videregående og høyere utdanning er fremdeles svært lavt.

Økonomisk vekst
Tanzania har fremdeles god økonomisk vekst, selv om den sank i 2009 på grunn av resesjonen i verdensøkonomien. Vekstraten var 4,5 prosent i 2009, sammenlignet med 7,1 prosent året før. Landbruket er fremdeles den viktigste næringsveien i Tanzania. Over 80 prosent av befolkningen er engasjert i landbruket, som utgjør 40 prosent av BNP og står for 85 prosent av samlet eksport. President Kikwete lanserte i 2009 sin nye strategi ”landbruket først!”. Tanken er å gjøre bøndene mer forretningsorienterte, gjennom økt samarbeid med privat sektor, bedre markeder og en egen landbruksbank. Tanzania produserer blant annet cashewnøtter, kaffe, sisal, te, bomull, tobakk, nellik, korn og cassava. Servicesektoren har hatt stor vekst de siste årene og utgjør nå 45,6 prosent av BNP. 

Landfakta:

Areal: 945 087 km2 (13. størst)

Folketall: 42,5 millioner

Befolkningstetthet per km2: 45

Urban befolkning: 25 prosent

Største by: Dar es Salaam - ca. 2,9 millioner

BNP per innbygger: 496 USD

Økonomisk vekst: 7,5 prosent

HDI-plassering: 151


Algerie Angola Benin Botswana Burkina Faso Burundi Kamerun Kapp Verde Den sentralafrikanske republikk Tsjad Komorene Kongo-Kinshasa Djibouti Egypt Ekvatorial-Guinea Eritrea Etiopia Gabon Gambia Ghana Guinea Guinea-Bissau Elfenbenskysten Kenya Lesotho Liberia Libya Madagaskar Malawi Mali Mauritania Mauritius Marokko Mosambik Namibia Niger Nigeria Kongo-Brazzaville Rwanda São Tomé og Príncipe Senegal Sierra Leone Somalia Sør-Afrika Sudan Sør-Sudan Swaziland Tanzania Togo Tunisia Uganda Vest-Sahara Zambia Zimbabwe
Algerie
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Den sentralafrikanske republikk
Djibouti
Egypt
Ekvatorial-Guinea
Elfenbenskysten
Eritrea
Etiopia
Gabon
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Kamerun
Kapp Verde
Kenya
Komorene
Kongo-Brazzaville
Kongo-Kinshasa
Lesotho
Liberia
Libya
Madagaskar
Malawi
Mali
Marokko
Mauritania
Mauritius
Mosambik
Namibia
Niger
Nigeria
Rwanda
São Tomé og Príncipe
Senegal
Seychellene
Sierra Leone
Somalia
Sør-Afrika
Sør-Sudan
Sudan
Swaziland
Tanzania
Togo
Tsjad
Tunisia
Uganda
Vest-Sahara
Zambia
Zimbabwe