Afrika.no Meny
mars 22

Tanzania: Fra bistandsyndling til bærekraftig stat?

22. mars, kl. 09:00-10:15
Norad
Norad

Bistanden til Tanzania, ikke minst i form av budsjettstøtte, har bidratt til fremgang på prioriterte områder, særlig innen grunnutdanning og infrastruktur. Det har også vært fremskritt på styresettsområdet, selv om betydelige utfordringer gjenstår.

Kvaliteten på dialogen og samarbeidet mellom myndighetene og giverne er imidlertid redusert de senere årene, ikke minst pga. en finansskandale i 2014. Dette er noe av det som kommer fram i synteserapporten om evaluering av bistand til Tanzania.

Evalueringsavdelingen inviterer til seminar og debatt om hvilke lærdommer vi kan trekke ut fra studien.

Påmelding

Les mer
apr 14

Årsmøte i Fellesrådet for Afrika

14. april, kl. 10:00-16:30
Fellesrådet for Afrika
Fellesrådet for Afrika, Kirkegata 5
Facebook event

Har du lyst til å være med å bestemme hva Fellesrådet skal arbeide med og ha fokus på det neste året? Brenner du for et spesielt tema? Har du lyst til å lære mer om Fellesrådet, eller bli aktiv i vår organisasjon? Svaret på alle disse spørsmålene = kom på årsmøtet! 

Årsmøtet er Fellesrådets høyeste organ. Både representanter fra organisasjonene og enkeltmedlemmer har møte­, tale­ og forslagsrett, samt stemmerett.

Årsmøtet er en viktig arena for å styrke Fellesrådets kontakt med våre medlemmer og få tilbakemeldinger på vårt arbeid. Vi håper derfor flest mulig har mulighet til å delta. 

Les mer