Fellesrådet for Afrika Meny

Ny samarbeidsavtale inngått mellom Norge og Angola

I et møte i går mellom Norges utenriksminister Børge Brende og Angolas utenriksminister Georges Chikoti ble det inngått en ny samarbeidsavtale mellom Norge og Angola. Avtalen skal sikre at «globale og regionale spørsmål av felles interesse» blir tatt opp på politisk nivå, opplyser kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg i Utenriksdepartementet til NTB. Utover det, ønsker ikke UD å gå nærmere inn i detaljene rundt avtalen.


Stortingets Afrika-gruppe stiftet

Onsdag 11. mai ble Stortingets Afrikagruppe stiftet. Gruppens sekretariat består av Fellesrådet for Afrika og Norwegian-African Business Association (NABA). Formålet til Stortingets Afrikagruppe er å holde Stortingets representanter oppdatert og informert om utviklingen på det afrikanske kontinent gjennom relevante møter, seminarer og delegasjonsreiser.

Kampanje

Norsk næringsliv og skjulte eiere i Angola

Fellesrådet for Afrika lanserte den 4. november en kampanje om skjult eierskap og korrupsjon, med et spesielt blikk på Angola, som er norsk næringslivs største handelspartner i Afrika. Kampanjen setter fokus på skjult eierskap knyttet til norske investeringer og norsk handel i afrikanske land generelt.

Foto: Utenriksdepartementet

WTO

Uviss framtid for utviklingsagendaen

Verdens Handelsorganisasjons (WTO) ministermøte i Nairobi skulle levere på løfter gjort i 2001 og stadfeste hvor viktig det er at internasjonale handelsforhandlinger foregår på et globalt nivå.

Foto: Innovasjon Norge

Høringsinnspill

Bilaterale investeringsavtaler

Bilaterale investeringsavtaler (BITS) er dårlig egnet til å levere økte investeringer uten samtidig å begrense avgjørende rettigheter og virkemidler for statene som mottar investeringen, mener Fellesrådet.

Fokus

Spotlight on Nigeria

The Norwegian Council for Africa proudly presents four public events in three days that shed lights on some of the most prominent political and social issues in Nigeria today. We have cooperated with the film festival Films from the South, PRIO, the Church of Norway Council on Ecumenical and International Relations and the Norwegian Human Right Fund (NHRF) in the planning of these events.

Informasjonsutvalget

Bli med i Fellesrådets informasjonsutvalg!

Har du et ønske om å bidra til et mer nyansert bilde av Afrika i Norge? Ønsker du deg bedre kvalitet på norsk Afrika-debatt? Ønsker du å bidra til kamp for menneskerettigheter på det afrikanske kontinentet og å samarbeide med afrikanske partnere?

Kom på informasjonsmøte mandag 9. februar og bli med i Informasjonsutvalget i Fellesrådet for Afrika

Informasjonsstøtten

An Angolan tribute to the Norwegian "information support"

Etter å ha deltatt på Fellesrådets Angolakonferanse - delvis finansiert av informasjonsstøtte fra Norad - skrev Elias Isaac fra Open Society Angola brev til norske politikere,der han ber dem opprettholde informasjonsstøtten.