Fellesrådet for Afrika Meny

Afrika Nå, januar: Lagos - Mega city, mega opportunities, mega challenges

I januar tok Afrika Nå for seg temaet Lagos som "megacity", og de enorme utfordringene og mulighetene hurtig urbanisering bringer med seg. Victoria Ibezim-Ohaeri (Spaces for Change) fortalte om den omfattende tvangsforflyttingen av fattige som urbane infrastrukturprosjekter ofte fører med seg. Fabienne Hoelzel (Professor og direktør i Fabulous Urban) stilte med sine erfaringer fra oppgraderingsprosjekter av slummer i Lagos. Panelet ble moderert av Jeff Forbes, som har jobbet med arkitektur og byplanlegging i alt fra Norge til Sri Lanka og Nigeria, og er opptatt av en inkluderende prosess der planleggere og innbyggere samarbeider om avgjørelser i utbyggingsprosjekter. Fellesrådet på Human Rights Human Wrongs-festivalen

I samarbeid med Raftostiftelsen rettet Fellesrådet for Afrika søkelyset mot Nigerias miljøkrise og internasjonale selskapers ansvar under årets HRHW-festival. Dokumentarfilmen "Nowhere to Run" ble vist til full sal på Cinemateket søndag 19. februar, etterfulgt av en diskusjon mellom Nnimmo Bassey og jurist Daniel Leader. 

BOND TO HAPPEN? Recurring debt-crises in sub-saharan africa and the rise of sovereign bond issuance

I løpet av det siste tiåret har man sett store endringer i hvilken type finansiering afrikanske land sør for Sahara har klart å tiltrekke seg. Private finansstrømmer spiller nå en større rolle enn før, mens betydningen av offentlige strømmer har avtatt, særlig for mellominntektsland i regionen. Den økende betydningen av statsobligasjoner utstedt i utenlandsk valuta er en viktig del av denne trenden. Selv om denne formen for finansiering er en form for låneopptak, anvender investorer sjelden prinsipper for ansvarlig utlån når de gjør slike investeringer.

Ny samarbeidsavtale inngått mellom Norge og Angola

I et møte i går mellom Norges utenriksminister Børge Brende og Angolas utenriksminister Georges Chikoti ble det inngått en ny samarbeidsavtale mellom Norge og Angola. Avtalen skal sikre at «globale og regionale spørsmål av felles interesse» blir tatt opp på politisk nivå, opplyser kommunikasjonsrådgiver Guri Solberg i Utenriksdepartementet til NTB. Utover det, ønsker ikke UD å gå nærmere inn i detaljene rundt avtalen.


Stortingets Afrika-gruppe stiftet

Onsdag 11. mai ble Stortingets Afrikagruppe stiftet. Gruppens sekretariat består av Fellesrådet for Afrika og Norwegian-African Business Association (NABA). Formålet til Stortingets Afrikagruppe er å holde Stortingets representanter oppdatert og informert om utviklingen på det afrikanske kontinent gjennom relevante møter, seminarer og delegasjonsreiser.