Fellesrådet for Afrika Meny

Unctad-konferansen

Nord mot Sør på Unctad-konferanse

Det var stor spenning knyttet til Unctad-toppmøtet i Doha. Etter mye press fra utviklingsland og et globalt sivilsamfunn ble det klart at «de rike landene» tapte kampen om å vingeklippe FN-organisasjonens mandat: Unctad får fornyet tillit som sikrer organisasjonens brede mandat og videre arbeid.

Rapportlansering

Vellykket lanseringsseminar for Fellesrådets Nigeria-rapport

Fellesrådet for Afrika lanserte rapporten «Nigerianske perspektiver på en framtidig bilateral handelsavtale mellom Norge og Nigeria» foran en fullsatt sal på Litteraturhuset tirsdag 17.april. Rapportlanseringen ble etterfulgt av en paneldebatt som utforsket hvordan norsk handel kan fremme utvikling i Afrika.

WTOs ministermøte

WTOs ministermøte 15-17.12: Små skritt i riktig retning?

Helgen 15 – 17. desember 2011 ble det arrangert Ministermøte i Verdens Handelsorganisasjon (WTO). Da forhandlingene i den pågående Doha-runden de siste årene har stått i stampe, var det på forhånd få forventninger til det internasjonale toppmøte. At det ikke har vært noe fremdrift i disse forhandlingene på flere år skyldes i stor grad uenigheter mellom de største økonomiene – spesielt USA og EU – og fremvoksende økonomier som Brasil, Kina og India. Ministermøte sist helg ble derfor et møte med et overordnet fokus hvor man først og fremst diskuterte betydningen av WTO, og veien videre. I tillegg ble tre nye land – Montenegro, Russland og Samoa – tatt opp som medlemmer.

Debatt

Politisk uro i Uganda - “den arabiske våren” på veg sørover?

Det har vært en rekke demonstrasjoner i Uganda denne sommeren. Opprørene er blitt beskrevet som de største demonstrasjonene mot en regjering i Afrika Sør for Sahara i år. Myndighetene i Uganda har slått hardt ned på de mange demonstrasjonene, både tåregass, vannkanoner, køller, gummikuler og skarpe skudd har blitt tatt I bruk. Flere hundre mennesker har blitt arrestert eller såret, og minst ti er blitt drept.

Minneord

Hanne Løvlie til minne

Hanne Løvlie ble terrorens offer fredag 22. juli 2011. For oss i Fellesrådet for Afrika er tapet av Hanne stort. Hanne var en engasjert Afrika-aktivist og et varmt og levende medmenneske. Hun etterlater seg mange venner, også hos oss i Fellesrådet.

Boklansering

"Bybevegelser" - Afrika-årboka 2010-2011

Afrika urbaniseres i rekordfart. Afrika-årboka 2010-2011 handler om dette: Om å skape seg et liv i storbyen. Om kampen for bolig og jobb, demokrati og rettigheter. Om hvordan urbane kulturuttrykk som hiphop brukes i denne kampen. Les Binyavanga Wainainas artikkel fra boka - "Vi ble født etter uavhengigheten" - her.

Norsk handelspolitikk

Norsk råkjøring i WTO

Norge går tøft ut mot utviklingslands industri i WTO-forhandlingene, fordi vi ønsker å eksportere vår fisk og våre fiskeprodukter. Utenriksminister Jonas Gahr Støre reiser til Geneve for å fremme disse kravene ved WTOs ministermøte fra 30. november til 2. desember. Kirkens Nødhjelp og Fellesrådet for Afrika mener dette må ta slutt, skriver daglig leder Magnus Bjørnsen i Fellesrådet og generalsekretær Atle Sommerfeldt og rådgiver Helene Hoggen i Kirkens Nødhjelp i denne kronikken, som sto på trykk i Dagsavisen 27.november.

Norsk politikk

Les Fellesrådets terningkast før valget!

Med unntak av FrP er det forbausende stor enighet om bistandspolitikken i det norske politiske landskapet. Men for Fellesrådet er det viktig at utviklingspolitikk er mye mer enn bistand.  Og det er forbausende lite debatt om hvordan andre norske politikkområder, som handelspolitikk, investeringer, gjeld og forsvarspolitikk har betydning for utviklingsmulighetene for verdens fattige.

Boklansering

Afrikaårboka 2009: Arena Afrika - kappløp om makt og ressurser

Gamle og nye stormakter er i aksjon på den afrikanske arenaen for å skaffe seg tilgang til ressurser og geopolitiske og sikkerhetspolitiske posisjoner. Ofte blir det kalt det nye kappløpet om Afrika. Men dagens kappløp skiller seg fra det opprinnelige kappløpet om Afrika, som kulminerte med Berlin-konferansen i 1884, da de europeiske stormaktene satte seg ned ved forhandlingsbordet og delte Afrika-kartet mellom seg. Bildet av Afrika som et offer for koloniherrenes maktarroganse på Berlin-konferansen er innarbeidet.  Men i dag er det viktig å være oppmerksom på at denne offerrollen er høyst omdiskutert, understreker mange av bidragsyterne i Fellesrådets nye årbok.